Proces upadłości firmy jednoosobowej

Trudna sytuacja gospodarcza nie omija zarówno większych, jak i mniejszych przedsiębiorców. Jednak bez wątpienia to właśnie właściciele działalności jednoosobowych w sposób najbardziej dotkliwy odczuwają takie trudności. W skrajnych przypadkach są one zmuszeni do ogłoszenia upadłości, jednak w takim przypadku warto wiedzieć, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czy rzeczywiście jest to możliwe?

Przepisy z zakresu upadłości firmy

nieunikniona upadłość firmy jednoosobowejWraz z nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe z 2020 roku, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą znalazły się w takiej sytuacji, jak osoby bez firmy. Nieuzasadnione jest traktowanie przedsiębiorcy w sposób znacznie bardziej rygorystyczny. Z tego względu osoby posiadające wpisy do CEIDG mają możliwość ogłoszenia upadłości na takiej samej zasadzie, co konsumenci. Istotne jest jednak to, że zasady te dotyczą wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność jednoosobową albo wspólników spółki cywilnej. Natomiast pozostałe spółki działają wciąż na zasadach upadłości przedsiębiorców. Coraz częściej staje się nieunikniona upadłość firmy jednoosobowej. Dzięki wprowadzonej nowelizacji dłużnik od razu będzie decydował, czy będzie chciał składać wniosek o upadłość jako przedsiębiorca czy jako konsument. W pierwszym przypadku konieczne jest posiadanie wystarczających środków na chociaż częściowe zaspokojenie wierzycieli i ponoszenie kosztów postępowania.

Kolejną istotną zmianą jest uproszczenie procesu uzyskiwania statusu upadłego. Dłużnik może ogłosić upadłość również w sytuacji, kiedy niewypłacalność albo jej pogłębienie są z jego winy. Wyjątkowe sytuacje dotyczą umyślnego doprowadzenia do takiego stanu, kiedy sąd ma prawo odmówić umorzenia zobowiązania, jakie pozostało po planie spłaty, czyli w efekcie tak zwanego oddłużania. Są to jednak sporadyczne sytuacje, gdy da się udowodnić takie działanie.