Urologia dziecięca jako nowa i potrzebna specjalizacja

Choroby różnych układów dotykają coraz młodszych ludzi. Dlatego też istnieje potrzeba powstawania specjalizacji lekarskich dedykowanych dla dzieci oraz młodzieży. Osoby niepełnoletnie dotykają również choroby urologiczne. Nie należy lekceważyć objawów chorób urologicznych we wczesnym wieku, ponieważ mogą mieć one następstwa w wieku dorosłym. Efektywność leczenia przez […]